Prospectus

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Bestuurskunde

Bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. Je zult vast aan de overheid denken, maar er zijn ook instellingen en organisaties die niet tot de overheid te rekenen zijn. Denk maar aan publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen en woningcorporaties: al deze instellingen voeren publieke taken uit.

Inhoud minor

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur van de publieke sector. Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.
Organisatie en management is een belangrijk onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting/ besluitvorming en natuurlijk de internationale oriëntatie.

Inschrijving

U kunt zich tot 15 augustus 2012 inschrijven voor deze minor via U-Sis (code: BSKE 6450MI01N – 1 met actviteit 2921).
Studenten van die niet studeren aan de Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 15 augustus 2012 aanmelden voor deze minor.
NB: minorstudenten volgen alleen de hoorcolleges van de vakken en geen werkgroepen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau bestuurskunde (E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl) of de studieadviseur Sofie Delpeut (E: s.delpeut.2@fsw.leidenuniv.nl).

Minor Bestuurskunde 2012-2013

De minor bestuurskunde bestaat uit vier verplichte kernvakken in het eerste semester, namelijk:
Bestuurskunde I, Bestuurskunde II, Beleid I en Organisatie & Management.

Vervolgens kunnen minorstudenten twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken:

-Introduction to International Organisations (semester 1);
-Beleid II (semester 2);
-EU Politics and Policy (semester 2);
-Sociologie (semester 2).

Course EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Organisatie en Management 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Sociologie 5
EU Politics and Policy 5
Beleid 2: Implementatie 5