Prospectus

nl en

Cognitive Psychology

Course
2012-2013

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren. In het inleidend onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

 • de belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen

 • de methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten

 • de toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.

Computerpracticum: Het computerpracticum bestaat uit vier verplichte bijeenkomsten in PC-zalen, waar gedragsexperimenten worden uitgevoerd en de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Voltijdstudenten in hun eerste jaar zijn automatisch ingedeeld. Andere studenten dienen zich in te schrijven. Zie Blackboard voor meer informatie.

Let op: practicumbijeenkomsten zijn verplicht en kunnen alleen worden ingehaald in geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, dit ter beoordeling van de coördinator, Dr. S.P. Akerboom. Zie voor verdere informatie over het practicum de bijbehorende syllabus Computerpracticum Cognitieve Psychologie en Blackboard.

Test-to-learn: In het kader van “blended learning” wordt er voorafgaand aan elk college een test (TTL) op Blackboard beschikbaar gesteld, waarmee studenten al bestaande kennis kunnen opfrissen en zich kunnen voorbereiden op de onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen. Deelnamen aan deze tests is vrijwillig, maar wordt zeer aanbevolen!

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de Cognitieve Psychologie (psychonomie).

 • Kennis van de belangrijkste theorieën over Waarneming, Aandacht, Geheugen, Denken, Beslissen en Taal.

 • Kennis van functiestoornissen en hun interpretatie binnen de Cognitieve Neuropsychologie.

 • Kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de Cognitieve Psychologie en Cognitieve Neuropsychologie worden gehanteerd.

 • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd.

Toepassing van kennis en inzicht

 • Praktische vaardigheid in het uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.
  Communicatie

 • Schrijven van een kort onderzoeksverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Cognitieve Psychologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

De Cognitieve Psychologie wordt behandeld in een serie van 8 hoorcolleges van 2 uur. De collegeslides zijn voorafgaand aan de colleges te downloaden van Blackboard. Blackboard bevat daarnaast extra materiaal ter ondersteuning van de tentamenstof (Test-To-Learn vragen, Test-To-Check vragen, leeswijzers, video’s en demo’s). Daarnaast wordt een computerpracticum gegeven waarin tijdens vier bijeenkomsten van elk 2 uur klassieke experimenten uit de cognitieve psychologie worden toegelicht, uitgevoerd, geanalyseerd en beschreven.

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit 40 multiple choice-vragen. Daarnaast moeten de practicumopdrachten voldoende zijn afgerond. Een voldoende op een van de twee onderdelen blijft staan, ook in een tweede studiejaar.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Collegerooster, collegeslides, Test-To-Learn, Test-To-Check, leeswijzer, oefententamen, video’s.

Literatuur

 • Boek: An Introduction to Cognitive Psychology: Processes and Disorders. David Groome e.a. Second edition (2006). Psychology Press. ISBN10: 1-84169-544-0.

 • Syllabus Computerpracticum Cognitieve psychologie. Je kunt de syllabus bestellen via Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

 • Cognitieve psychologie: Dr. W. La Heij
  kamer 2 B11a
  Tel. 071-5273636
  E-mail: laheij@fsw.leidenuniv.nl

 • Computerpracticum: Dr. S.P. Akerboom
  Kamer 2 B26
  Tel. 071-5273629
  E-mail: