Prospectus

nl en

Psychology (Part-time)

Enrolling for bachelor’s courses

 • First year students are automatically enrolled for the courses of the first year.

 • Other students need to enroll for the lectures and workgroups in uSis:
  First semester: 2 July till 27 August 2012
  Second semester: January 2013 with exception of IBV and bachelorproject.
  Enrolment bachelor’s courses (Dutch)

See ‘more info’ for an overview of timetables, electives and more information.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Social and Organisational Psychology 5
Developmental and Educational Psychology 5
Cognitive Psychology 5
Tutorial Academic Skills 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Methodology 5
History of Psychology 5
Statistics 5
Experimental and Correlational Research 5
Bio- and Neuropsychology 5
Psychology and Science 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Consciousness 5
Psychometrics 5
Psychodiagnostics 5
Interpersonal Professional Skills 5

Fourth and fifth year

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken jaar 4

Developmental Psychopathology 5
Stress, Health and Disease 5
Group dynamics 5
Multivariate Data Analysis 5

Verplichte vakken jaar 5

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathology and Psychopharmacology 5
Cognitive Neuroscience 10
Judging and Influencing Behaviour 10
Cognitive Intellectual Development 10
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognition and Artificial Intelligence 5
Psychopathology, Assessment and Interventions 10
Health Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Cooperation and Conflict 10
Sexology 5
Field Research (Psychology) 5
Social and Emotional Development 10
Consumer Psychology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

More info

Beschrijving

Een deeltijdstudent spreidt de studie over vier tot zes jaar afhankelijk van zijn tempo. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bacheloropleiding (2012-2013)

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar:

 • Consciousness

 • Developmental Psychopathology

 • Stress, gezondheid en ziekte

 • Psychometrie

 • Psychodiagnostiek

 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

 • Multivariate data-analyse (MVDA)

 • Coöperatie en conflict

 • Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk

 • Cognitieve neurowetenschap

 • Gezondheidspsychologie

 • Psychopathologie, diagnostiek en behandeling

 • Klinische neuropsychologie

 • Beoordeling en beïnvloeding

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)