Prospectus

nl en

Developmental and Educational Psychology

Course
2012-2013

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Inhoud

 • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie

 • aanleg versus omgevingsinvloeden

 • prenatale ontwikkeling

 • motorische ontwikkeling

 • lichamelijke ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • cognitieve ontwikkeling en intelligentie

 • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

 • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in basisconcepten, theorieën, en onderzoek op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en de onderwijspsychologie.

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden, zoals de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling.

 • Studenten leren om wetenschappelijke artikelen te lezen, te interpreteren en erover te discussiëren.

Rooster

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges en drie werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepbijeenkomsten zijn niet verplicht. Tijdens de hoorcolleges bespreken de docenten de belangrijkste begrippen en onderzoeksresultaten uit de ontwikkelings- en onderwijspsychologie. De studenten discussiëren in 3 werkgroepbijeenkomsten over aanvullende literatuur.

Toetsing

Het tentamen bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen en enkele open vragen over de literatuur (boek en aanvullende literatuur) en de collegestof.

Blackboard

Informatie over de cursus wordt via Blackboard verstrekt: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

 • R. Siegler, J. DeLoache, N. Eisenberg (2010). How Children Develop 3rd edition. New York: Worth Publishers.

 • A book compiled by M.V.J. Veenman: Educational Psychology. Pearson Custom Publishing.

 • Informatie aangeboden op Blackboard (o.a. collegesheets en artikelen) behoort tot de tentamenstof.

Boekenbalie

 • De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

Drs. L. Ketelaar
Kamer 3B51
Telefoon: +31 (0)71 527 6665
E-mail: lketelaar@fsw.leidenuniv.nl