Prospectus

nl en

History of Psychology

Course
2012-2013

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de historiciteit, dat wil zeggen de erkenning van veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe (ook nu nog) psychologie schatplichtig is aan andere (sociale) wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot WO I:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap.

  • een inleiding in de filosofische terminologie

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Op deze wijze wordt een historische en grondslagenbenadering bevorderd.

Leerdoelen

De belangrijkste doelstellingen van deze cursus zijn:

  • De studenten maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 – 1950.

  • De studenten leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen verandert.

  • De studenten leren, dat opvattingen, over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij.

  • De studenten maken kennis met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld.

Rooster

Geschiedenis van de psychologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Zes hoorcolleges van twee uur

Toetsing

Tentamen, bestaande uit 40 meerkeuzevragen.

Blackboard

Blackboard bevat actuele informatie: een overzicht van colleges, de wekelijks te bestuderen stof, vragen voor bestudering en discussie, en andere informatie die de stof kan verhelderen.

Literatuur

Bem, S. (2008). Psychologie: historische en filosofische herkomst. Meppel: Boom. ISBN 9789047300458

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. F. van der Velde
Kamer 2B10
Tel. 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl