Prospectus

nl en

Biopsychopathology and Psychopharmacology

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeusecursus Persoonlijkheids, klinische en gezondheidspsychologie of een gelijkwaardige cursus gevolgd hebben. Dit laatste is ter beoordeling aan de studieadviseurs.

Beschrijving

De cursus geeft de mogelijkheid om basale inzichten te krijgen in de biologische processen die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en verloop van psychopathologie. Dit inzicht is van belang om biologische interventies zoals psychofarmacologie maar b.v. ook lichttherapie, magnetische stimulatie en ECT op hun waarde en beperkingen te kunnen inschatten.

De laatste decennia is er mede door (functionele) neuroimaging technieken, moleculaire biochemie, genetica en grootschalige prospectieve epidemiologische studies meer inzicht verkregen in factoren die een rol spelen in het ontstaan van (psycho)pathologie. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de interactie met omgevingsfactoren (sociaal, psychologisch, biologisch) een cruciale rol speelt. Dit is het huidige ‘gen omgevingsinteractie’ paradigma. Tevens is er op deze wijze meer zicht gekomen op de werkwijze en werkzaamheid van psychofarmaca.

Neuroscience speelt een belangrijke rol, niet alleen in theorie, maar ook om in de dagelijkse klinische praktijk beter de reacties en emoties van de patiënt te kunnen begrijpen.

In deze cursus zal nader op deze biologische factoren ingegaan worden.
De arbitraire grens tussen normaal en niet normaal zal ter discussie gesteld worden.
Dit heeft gevolgen voor het onderscheid tussen biologische versus psychologische oorzaken van psychiatrische stoornissen, maar zet ook het vraagtekens bij het onderscheid tussen psychologische versus biologische interventies.

Leerdoelen

Meer inzicht in de complexe interactie tussen genetisch-biologische en omgevingsfactoren, die ten grondslag liggen aan psychopathologie en de behandeling met psychofarmaca. Mogelijkheden en beperkingen in de dagelijkse klinische praktijk zullen het uitgangspunt zijn.

Rooster

Biopsychopathologie en psychofarmacologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Zeven maal twee uur interactieve hoorcolleges met videodemonstraties

Toetsing

Vijfentwintig vragen uit het boek Higgens & George, vijfentwintig gesloten vragen (stellingen) met optie ja, nee of geen mening en vijf essayvragen die kort beantwoord moeten worden.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Gecommuniceerd met studenten wordt via blackboard.leidenuniv.nl.

 • De gebruikte collegesheets van de zeven colleges

 • Een beperkt aantal proefvragen.

 • Er kunnen vragen aan de docenten gesteld worden.

 • De data van de colleges en de onderwerpen (hoofdstukken) die besproken zullen worden.

Literatuur

 • E.S Higgens,M.S.George. (2007). The Neuroscience of Clinical Psychiatry. The Pathophysiology of behavior and Mental Illness. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkens. ISBN 13 978-0-7817-6655-5
  (Chapter 1,2,3,4,5,6,7,18,19 and 21.)

 • R.H. Ettinger. (2011). Psychopharmacology 1st edition.
  ISBN-10: 0-13-601306-6; ISBN-13: 978-0-13-601306-8
  (Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6.)

Verwacht wordt dat de literatuur op hoofdlijnen voor de eerste colleges is doorgenomen. Eventuele vragen over de studiestof kunnen worden ingebracht op de colleges en zullen worden toegelicht.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Opmerkingen

Schroom niet vragen te stellen!