Prospectus

nl en

Psychopathology, Assessment and Interventions

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse psychologie en voldoende behaald voor de cursus Stress, Gezondheid en Ziekte.

Beschrijving

Dit is een verdiepingscursus over de meest voorkomende vormen van psychopathologie: angststoornissen, stemmingstoornissen, somatoforme stoornissen, psychose en persoonlijkheidstoornissen. Er wordt aandacht besteed aan diagnostiek, aan theoretische modellen en de empirische ondersteuning daarvan en behandeling.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om vanuit het ‘science-practitioner’ model een verdieping te geven van de kennis van de belangrijkste psychopathologische beelden. Daarbij worden de belangrijkste psychologische interventievormen, de theoretische referentiekaders, diagnostiek en indicatiestelling behandeld .

Rooster

Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (2012-2013) wordt tweemaal per jaar gegeven, beginnend in september en in februari:

Onderwijsvorm

Colleges

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur. De cursus wordt in het eerste en tweede semester verzorgd. Tijdens de colleges wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Werkgroepen

Er zijn 10 begeleide werkgroepen van 2 uur. Tijdens de werkgroepen zullen videodemonstraties worden vertoond en zal dieper op de inhoud van de tentamenstof worden ingegaan. In de werkgroepen worden de belangrijkste psychologische interventiestrategieën besproken en aan de hand van praktijkvoorbeelden en videodemonstraties geïllustreerd. Veel aandacht is er voor de wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen.

Toetsing

Een schriftelijk essay tentamen (50% van het cijfer), een paper over een actueel thema (40% van het cijfer) en aanwezigheid, presentaties en bijdragen in de werkgroepen (10%). Voor zowel het paper als voor het tentamen moet minimaal een 5.5 worden behaald.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Literatuur

Tentamenstof omvat de onderstaande vier boeken en artikelen die worden aangeboden via blackboard.
T.b.v. het afsluitende paper zal door studenten aanvullende literatuur worden verzameld.

Boeken uit de reeks Clinical Psychology: A Modular Course.

  • Depression (2nd Edition) by Constance Hammen, Ed Watkins (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-41973-4

  • Personality Disorders by Paul M. G. Emmelkamp, Jan Henk Kamphuis (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-38519-0

  • Anxiety (2nd Edition) by Stanley J. Rachman (2004) Psychology Press – 224 pages Paperback: 978-1-84169-516-7

  • Schizophrenia by Max Birchwood, Chris Jackson (2001) Psychology Press – 176 pages Paperback: 978-0-86377-553-6

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Coördinator
Prof dr. A.J.W. van der Does.
Tel. +31 71 527 8482