Prospectus

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Course
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek. 2. Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS).

De cursus bestaat uit drie soorten colleges: hoorcolleges, werkcolleges en responsie- colleges.

De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.
Op basis van de behandelde stof in de hoorcolleges worden vragen en opdrachten opgesteld die de studenten moeten maken. Tijdens het responsiecollege worden de antwoorden van de opdrachten collectief besproken.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit één maal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege en één maal per week responsiecollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De opdrachten en de data files worden ook op Blackboard geplaatst en de juiste antwoorden worden collectief in responsiecollege besproken.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 1 en 2 van het handboek.

George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

Alphons de Vocht Basishandboek SPSS 21, Bijleveld Press.

Studenten dienen het SPSS Statistics, 21 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

Er zijn zes responsiecolleges waarin de deeltoets van die week wordt besproken. Aan het begin van het hoorcollege moet elke student een printversie van de deeltoets van die week persoonlijk inleveren in zaal SC01 (deeltoetsen in de blauwe bus en deeltoetsen per email worden niet geaccepteerd). Wel dient elke student een digitale versie naar Ephorus van de werkgroepdocent te sturen. De stof voor de deeltoets bestaat uit de literatuur voor die week en de stof van de hoor- en werkcolleges van die week.

De toetsing bestaat uit zes deeltoetsen en het eindcijfer wordt berekend aan de hand van de vijf hoogste cijfers van de zes deeltoetsen. Het gemiddelde van de vijf hoogste cijfers van de zes deeltoetsen wordt het eindcijfer van de cursus.

Er is geen mogelijkheid om een deeltoets te herkansen. Indien echter het eindcijfer op basis van de deeltoetsen een onvoldoende is, dan is er wel een gelegenheid tentamen af te leggen voor het hele vak.

Schriftelijk tentamen

Maandag 2 juni 2014, 13.00-16.30 uur in 1A26 en 1A28

Dit tentamen is een toets van de gehele cursus. De stof voor deze toets bestaat uit de literatuur voor de hele cursus en de stof van de hoor- en werkcolleges van de gehele cursus.

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Maandag 3 februari t/m 17 maart, 15.00-17.00 uur in SC01

Responsiecollege
Dinsdag 11 februari t/m 18 maart, 14.00-15.00 uur in SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 17.00-19.00 uur in 1A32
Werkgroep 2: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 17.00-19.00 uur in 1A28
Werkgroep 3: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 11.00-13.00 uur in 1A32
Werkgroep 4: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 11.00-13.00 uur in 2B04
Werkgroep 5: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 17.00-19.00 uur in 1A30
Werkgroep 6: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 13.00-15.00 uur in 1A32
Werkgroep 7: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 13.00-15.00 uur in 2B04
Werkgroep 8: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 13.00-15.00 uur in 1A46
Werkgroep 9: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 15.00-17.00 uur in 1A32
Werkgroep 10: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 15.00-17.00 uur in 1A30
Werkgroep 11: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 15.00-17.00 uur in 2B04
Werkgroep 12: Donderdag 6 februari t/m 13 maart, 17.00-19.00 uur in 2B04
Werkgroep 13: Vrijdag 7 februari t/m 14 maart, 9.00-11.00 uur in 1A32 (blijft gesloten)