Prospectus

nl en

Economie

Course
2013-2014

Beschrijving

Doelen: 1. Inzicht verschaffen in de hoofdlijnen van de economische theorie en de betekenis daarvan voor het economische beleid. 2. Door discussie leren toepassen van economische theorieën en concepten.

Inhoud: In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.
Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijk en de historische achtergrond daarachter.

Eindtermen: Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 2 uur en 7 opgavencolleges van 2 uur. Tijdens die opgavencolleges worden de opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de opgavencolleges is voorbereiding een vereiste. Iedere week is er voor de studenten de mogelijkheid, na afloop van het opgavencollege, individuele vragen aan de docent te stellen op een responsiecollege.

Literatuur

Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, Sean M. Flynn, and Randy R. Grant (2014), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-125-906040-3).

NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

Werkboek (Blackboard).

Toetsing

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 28 maart 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 6 juni 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcollege
Maandag 3 februari t/m 17 maart, 17.00-19.00 uur in Gorlaeus 4/5

Opgavencollege
Woensdag 5 februari t/m 19 maart, 11.00-13.00 uur in Lipsius 019 (behalve 5 & 19 maart 17.00-19.00 uur in Lipsius 019)

Responsiecollege
Woensdag 5 februari t/m 19 maart, 13.00-14.00 uur in Lipsius 019 (behalve 5 & 19 maart 19.00-20.00 uur in Lipsius 019)