Prospectus

nl en

Internationaal Recht

Course
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Het verschaffen van een inleidend overzicht van het internationaal recht, met daarbij de vraag naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek. 2. Het aanbrengen en leren toepassen van de essentiële basisconcepten in schriftelijk beargumenteerde betogen die gebaseerd zijn op, of gebruik maken van, concrete casussen.

Inhoud: Het internationale recht reguleert het handelen van staten en andere actoren in de internationale politiek. Daarmee is het een belangrijke normatieve en institutionele factor in de internationale betrekkingen. Door middel van verdragen kunnen staten bijvoorbeeld economische of politieke samenwerking aangaan of internationale organisaties oprichten. Of het nu gaat om kwesties van oorlog en vrede, handel, het internationale scheepsverkeer, mensenrechten, het milieu, of het gebruik van de ruimte: over tal van onderwerpen zijn er internationale juridische afspraken gemaakt.

In deze cursus wordt een inleidend overzicht gegeven van het internationale recht. Daarbij wordt ook de vraag gesteld naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek. In hoeverre vormt de internationale politiek het internationale recht en andersom? In welke mate kan het internationale recht gezien worden als ‘wereldrecht’, in de zin van een stelsel van beginselen, regels en instituties die het algemene belang van de internationale gemeenschap behartigt?

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges van twee uur en zes responsiecolleges van twee uur.

Week 1: Geschiedenis, aard en bronnen van het internationaal publiekrecht
Week 2: Internationale rechtssubjecten en mensenrechten
Week 3: Jurisdictie en immuniteiten
Week 4: Vrede en veiligheid
Week 5: Internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht
Week 6: Internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling
Week 7: Staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting

(volgorde kan nog aangepast worden – bekendmaking via Blackboard)

Studiematerialen

Elementair Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press (2013)

N.J. Schrijver, Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers (2011)

Bijkomende studiematerialen zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 16 december 2013, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 15 januari 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

Hoorcollege
Maandag 28 oktober t/m 9 december, 13.00-15.00 uur in SC01

Responsiecollege
Donderdag 31 oktober t/m 12 december, 17.00-19.00 uur in SC01 (geen college op 5 december)