Prospectus

nl en

Moot Court

Course
2013-2014

Toegangseisen

Schrijfvaardigheid juridisch betoog / Rechtsvinding in theorie & praktijk

Beschrijving

U wordt vaardig in het zelfstandig opzoeken van relevant juridisch materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur en in het effectief gebruik maken daarvan ten behoeve van de onderbouwing van het door hem/haar te verdedigen partijstandpunt. Met behulp van casuïstiek wordt u een beeld geschetst van het soort problemen waarmee men in de verschillende juridische beroepssectoren van doen kan krijgen. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leert u om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en tegenspraak te leveren aan de wederpartij.

Leerdoelen

Doel van het vak:
U verwerft vaardigheden om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een juridische argumentatie zowel mondeling als schriftelijk voor het voetlicht te brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het zelfstandig kunnen opzoeken van (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en/of jurisprudentie in bibliotheek en databanken

 • Het schriftelijk verwoorden van juridische argumentatie

 • Het mondeling presenteren van een juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court)

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Prof. mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd en gastdocenten uit de praktijk (advocatuur, rechterlijke macht)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van “Pleitwijzer”, laatste druk en bestuderen van Juridisch Wijzer, eerste druk.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (inclusief bibliotheekinstructie)

 • Namen docenten: Prof.mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd, Mr. dr. C.M. van Esch, Mr. R.M.C.M. Koot, Mr. E. Kentin, Mr. M. Neuteboom, Mr. J. Nijland en piekdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werken, welke tijdens de individuele werkcolleges besproken worden.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. dr.C.G. Breedveld-de Voogd, student-assistenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de syllabus Moot Court rechtsgeleerdheid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het gemiddelde cijfer (argumentenlijst telt één keer mee, het cijfer van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota twee keer) van de werkstukken (wegingsfactor 5)

 • Het cijfer van de Moot Court rechtbank (wegingsfactor 2)

 • Het gewogen gemiddelde cijfer van de werkstukken moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens u wordt toegelaten voor het slotpleidooi voor de Moot Court Rechtbank. Als u om deze reden niet wordt toegelaten tot het slotpleidooi, behaalt u als tentamencijfer voor Moot Court het gewogen gemiddelde cijfer van de werkstukken.

Inleverprocedures
Via Blackboard (safe assign) en door middel van hard copy.

Examenstof
De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het burgerlijk recht, ondernemingsrecht, internationaal publiekrecht, staats- en bestuursrecht of straf- en strafprocesrecht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen, een lid van het wetenschappelijk van de faculteit) in aanwezigheid van publiek. De drie tussentijdse schriftelijke werkstukken ter voorbereiding van het uiteindelijke pleidooi behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • A. Broekers-Knol en B. van Klink, “Pleitwijzer”, laatste druk

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk

Werkboek:
Casus Moot Court Rechtsgeleerdheid (op blackboard)

Reader:
Syllabus Moot Court Rechtsgeleerdheid
Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal

 • Bart van Klink en Ankie Broekers-Knol, Juridisch Wijzer, eerste druk.

 • Specifiek per casus opgegeven literatuur.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. dr.C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7627/ 527 7841

 • E-mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A 3.13

 • Openingstijden: 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7841

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de tussentijdse schriftelijke werken geschiedt individueel.

De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.