Prospectus

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Law and Business 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law of Obligations 10
Introduction to Company Law 10
Principles of Economics 5
Case Study Market Regulation 5

Semester 2

Constitutional and Administrative Law 10
Property Law 5
Moot Court 5
Roman Law 5
Law and Economics I 5

Derde Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Trade and Finance in the Global Economy 5
Public Sector Economics 5
Civil Procedure 5
Philosophy of Law 5
International Law 5
European Law 5

Semester 2

Public Sector Financial Management 5
Social Security 5
Reform of Social Legislation 5
Economic Policy in the EU 5
Introduction to Dutch Labour and Social Security Law 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5