Prospectus

nl en

Historiografie en geschiedfilosofie

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie. Daartoe stellen de docenten elke week één invloedrijke historicus centraal (Tacitus, Valla, Huizinga, Braudel en anderen). In het eerste uur van ieder college wordt deze historicus in zijn historiografische context geplaatst. Wat voor type geschiedschrijving beoefende Tacitus? Voor welke historiografische stroming was Valla representatief? Wat zegt Huizinga ons over cultuurgeschiedenis in de vroege twintigste eeuw, of Braudel over de sociale en economische geschiedenis die halverwege de twintigste eeuw zoveel terrein won? Met behulp van diezelfde historicus wordt vervolgens in het tweede uur een geschiedfilosofisch probleem geïllustreerd. Wat laat Tacitus ons zien over de aard van historische interpretatie? Wat is de waarheid waarnaar Valla op zoek was? Wat toont Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen ons over de rol van verbeelding in historische kennis? En hoe kunnen sociaalwetenschappelijke theorieën als die van Braudel een rol spelen in historisch onderzoek?

Leerdoelen

  1. Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis;
  1. Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap;
  1. Enige kennis van en inzicht in de grondslagen, c.q. de wijsbegeerte van de (geschied-)wetenschap;
  1. Het vermogen om relatief grote hoeveelheden informatie en materiaal te organiseren en te verwerken;
  1. Kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Diagnostische toets halverwege het semester (telt niet mee voor het eindcijfer);

 • schriftelijk tentamen met tien essayvragen na afloop van de cursus (bepaalt voor 100% het eindcijfer).

Blackboard

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden.

Literatuur

 • Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag: Boom Lemma, geplande verschijning: januari 2014).

 • Reader met historiografische teksten (aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, vóór aanvang van het eerste college).

Aanmelden

Via uSis

Contact

Prof. dr. W. Otterspeer, dr. H.J. Paul