Prospectus

nl en

History

Programma

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de tien zogenaamde afstudeerrichtingen. Deze bestaan uit zes hoofdrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier specialisaties binnen die hoofdrichtingen (Amerikaanse Geschiedenis, Expansiegeschiedenis, Zeegeschiedenis en Migratiegeschiedenis).

Om in één van deze hoofdrichtingen dan wel specialisaties af te studeren moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 • één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS

 • één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS

 • één derdejaars seminar van 10 ECTS

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Daarnaast bevelen de meeste afstudeerrichtingen bepaalde vakken aan ter invulling van de verdiepings- en verbredingsruimte van het tweede studiejaar. Zie verder: Hoofdrichtingen en Specialisaties

Geschiedenis in deeltijd volgen? Zie BA Geschiedenis in deeltijd

Eerste Jaar

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier: propedeuse voltijd en deeltijd

Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich niet zelf aan te melden voor vakken. De groepsindeling en de aanmelding voor vakken en bijbehorende tentamens wordt door het onderwijssecretariaat gedaan. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator dhr. Matthijs Olieman.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 5
Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 1 (Themacollege 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 0
Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 0

Tweede semester

Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 5
Propedeuse HC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 2 (Themacollege 2) 10

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 0
Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één hoorcollege en één werkcollege per semester. Deze colleges hoeven niet binnen dezelfde hoofdrichting te vallen: het is mogelijk in het eerste semester een hoorcollege van hoofdrichting 1 te doen en een werkcollege van hoofdrichting 2 en in het tweede semester vice versa.
Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase door.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 1

 • Werkcollege 1

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 2

 • Werkcollege 2

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Let op: in de onderstaande vakomschrijvingen kunnen nog kleine wijzigingen optreden.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Historiografie en geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges en Werkcolleges

(Kies voor elk semester één hoorcollege en één werkcollege):

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Pompei and Herculaneum: life and death of two ancient cities 5
Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

Eleutheria and Libertas. Freedom in antiquity 10
Meten is weten! Het systeem van maten en gewichten en geldgebruik in de Romeinse wereld 10
From baby to student: youth in antiquity 10

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen .0
European Expansion and Globalisation, 900-1500 5

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Warfare in the Northern Netherlands, 1450-1550 10
Maritieme imperia in Middeleeuws Europa 10
Dagelijks leven in de middeleeuwen 10

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

History of Antisemitism 5
Conflict and consensus 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5
Voorbij de dreiging 5

Werkcolleges Sociale Geschiedenis

Poor, Old, Sick: Rise and Reform of the Welfare State 10
Agressie en geweld 10
Africans in America: Slavery and emancipation in the United States 10

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The History of European Integration 5
The Rise of the West: Merchant Capitalism, Globalization, and Industrial Revolutions, 1500-1914 5

Werkcolleges Economische Geschiedenis

Limits to Growth 10
Comparative colonial history: the Dutch East Indies and British India 1800-1950 10

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De Nederlandse natie in wording 1813-1913: de eerste eeuw van het koninkrijk 5
Polar expeditions. Explorations and Geopolitics in the Arctic and Antarctic Oceans from 1600 to the Present 5
Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek 5

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

The Grand Duke of Alba, 1507-1582. Admiration, Condemnation and Fascination: The Road to New Insights. 10
Herdenken in Nederland vanaf de 19e eeuw 10
Communisme in de polder. De partijcultuur van de CPN 1918-1963 10
Nieuws, politiek en publieke opinie in de Nederlandse Republiek 10
The maritime Netherlands in a Globalising World, 1945-200 10

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
State and Nation from about 1500 until now from a comparative global perspective 5
History of European Expansion 5
Empires in Asia: 1200-1800 5
History of the Anglo-Celtic (British) Isles 5
The Political System of the United States 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5
Democracy and national identity 5

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

Godenzonen: heersers en heerserscultus in Europa en Azië (1300-1800) 10
History of the Soviet Union 10
München als trauma. De Europese verzoeningspolitiek van de jaren 1930 en de politiek van de herinnering eraan 10
Iraq: troublesome unity on the world's cross roads 10
From telegraph to the Internet: Communication in the 19th and 20th century 10
Politics and religion. The British Isles after the Reformation (1603-1714) 10
The Second World War 10
Comparative colonial history: the Dutch East Indies and British India 1800-1950 10
African Labour Histories: 1800 to 1960 10
After the Civil War: Reconstruction and the New South, 1865-1914 10

Verdiepings- en Verbredingsruimte (20 ECTS)

De verdiepings- en verbredingsruimte (VVR; 20 ECTS) kan gevuld worden met vakken op niveau 200-300 te kiezen uit: een verdiepings- of verbredingsvak (5 of 10 ECTS); een Hoorcollege (5 of 10 ECTS); en/of een voor Geschiedenis relevant keuzevak (5 of 10 ECTS)

Let op: bij invulling van de VVR met vakken die niet in deze lijst of de lijst met BA-hoorcolleges voorkomen is toestemming nodig van de examencommissie via het sturen van een e-mail naar de examencommissie: examcom.history@hum.leidenuniv.nl

Zie hieronder de verdiepings-en verbredingsvakken:

Medieval paleography 5
Dutch Paleography 5
Oral History (semester 1) 5
Ancient sources and material culture of the Greco-Roman world 5
Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven? 5
Musical compositions as documents of Austrian history 5
Alterity-Studies: Othering Austrian Music 5
Sources for the study of medieval history 10
Dutch Paleography 5
Oral History 5
Statistics for historians 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar kiest de student de BA-afstudeerrichting uit de hoofdrichting waar in het tweede jaar een hoorcollege en een werkcollege zijn afgerond. Daarin wordt een seminar gevolgd en het BA-eindwerkstuk geschreven. Daarnaast heeft de student 30 ECTS keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf en volgt hij nog een hoorcollege van 5 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Let op: in de onderstaande vakomschrijvingen kunnen nog kleine wijzigingen optreden.

Course EC Semester 1 Semester 2

Seminar

Kies één seminar in de hoofdrichting/specialisatie van je keuze:

Oude Geschiedenis

Curses, divination and magical papyri: religion and the future 10
Coins in the Roman world, between money and propaganda 10

Middeleeuwse Geschiedenis

Scandinavië in de middeleeuwen: conflict en conflictbeheersing in de Vikingtijd en daarna 10
A clerk writes history 10

Sociale Geschiedenis

Drawing lines: gender, class and ethnicity 10
Who’s in and who’s out 10
Een Joods verleden. Op het snijvlak van familie-, stads- en migratiegeschiedenis 10
The Rise and Fall of the New Deal Order 10

Economische Geschiedenis

De huidige economische crisis in historisch perspectief 10
Early Modern Globalisation: Urban Nodal Points and their First Confrontations with the World, 1500-1800 10
The Rise and Fall of the New Deal Order 10

Vaderlandse Geschiedenis

Steam Shipping and Pilgrimage. Voyages from the Dutch East Indies to Mecca (1870-1940) 10
Government and political culture in the Dutch Republic 10
Ooggetuigen van de Beeldenstorm 10
A citadel under siege. Leiden University during the German occupation 10

Algemene Geschiedenis

The Spanish Army and the Dutch Revolt 10
Intelligence: the missing dimension 10
Cultural brokers in the Dutch East Indies: colonial rule in practice 10
America and Vietnam 10
Constitutional theory and practice in early modern Europe 10
The European Spring. The Revolutions of 1848 10
1968, which 1968? History, Politics and Collective Memory 10
Machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied 10
Transnational networks in Asia, ca. 1850-1950 10
The Age of Franklin D. Roosevelt, 1928-1945 10

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 ECTS). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Keuzeruimte

Keuzeruimte (Geschiedenis) 30

BA eindwerkstuk

BA eindwerkstuk Geschiedenis 15

More info

BA Geschiedenis
MA History
Research Master History

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis.
Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een Research MA History te gaan doen?

BA Geschiedenis

In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.

 • In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.

 • In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.

 • In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.

 • In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.

 • De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.

 • In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.

 • Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History

De MA History biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

 • In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.

 • Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.

 • De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.

 • Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.

 • In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

Research Master History

De ResMA-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de Research MA is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De Research MA biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.