Prospectus

nl en

Biblical Hebrew 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

Als toegangseis voor het college geldt het hebben gevolgd van Bijbels Hebreeuws 1 (5551OBH1W) of vergelijkbare kennis (ter beoordeling van de docent).
Als toegangseis voor het tentamen geldt het met succes hebben afgelegd van het tentamen Bijbels Hebreeuws 1 (5551OBH1W) of vergelijkbare kennis (ter beoordeling van de docent).

Beschrijving

Aan de hand van lectuur van moeilijkere passages in de Hebreeuwse Bijbel (proza, poëzie, profetie) raakt men vertrouwd met de grammaticale details van het Bijbels Hebreeuws.

Leerdoelen

  • Kennis van de gevorderde grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van moeilijke prozaïsche, poëtische en profetische teksten in het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege, met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 3 uur x 13 weken = 39 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 59 uur

Toetsing

Een schriftelijke tussentoets tegen het einde van het semester en een mondeling tentamen op afspraak na afloop van de cursus.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Biblia Hebraica Stuttartensia;

  • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012);

  • P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27; Rome 2006);

  • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten, tel. 071 527 2257.