Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypt under the Pharaohs 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
From Sumer to Babylon 5

Tweede semester

Biblical Aramaic 10
Geschiedenis van Arameestalige culturen 5
Persians, Greeks and Parthians in Mesopotamia 5
Hellenistisch jodendom 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Biblical Hebrew 1 10
Helden, priesters en profeten: godsdienst en cultuur van het Oude Israël 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
Targoemliteratuur 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Biblical Hebrew 2 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5
Receptiegeschiedenis Hebreeuwse Bijbel 5
Religions of the Classical Mediterranean World 5
Death and burial in the ancient Near East and Egypt 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Biblical Hebrew 3 5
Lectuur van bronteksten 1 5

Keuzevak OCMW (5 ECTS)

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Werkcollege Wereld van de Bijbel
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

..