Prospectus

nl en

Teksten Arabisch 2: media Arabisch

Course
2013-2014

Voertaal

Engels en Arabisch.

Toegangseisen

Succesvol afronden van Grammatica Arabisch 1 & 2, of – ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Op dit college wordt de grammatica zoals geleerd in de voorgaande colleges toegepast op teksten uit de huidige Arabische pers. Aan de hand van het boek “Media Arabic, A coursebook for reading Arabic news”, krijgt de student een methode aangeleerd om efficiënt moderne Arabische teksten te benaderen. Actuele sociaal-politieke thema’s worden aan bod gebracht in een reeks teksten via Blackboard beschikbaar. Thema’s en woordenschat worden in coördinatie met het vak Conversatie Arabisch 1 geselecteerd en opgebouwd.

Leerdoelen

De student leert de verworven kennis van de Arabische grammatica toepassen op eenvoudige teksten van de huidige pers, leert een methode om efficiënt Arabische teksten te benaderen en krijgt een reeks opdrachten om de schrijf vaardigheid aan te leren. Verder bouwt de student een basis woordenschat op, op het gebied van media Arabisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Informatie volgt.

Toetsing

Participatie en op college te uitvoeren opdrachten 40%
Eindtentamen 60%.
Alleen het eindtentamen kan worden herkanst (en geldt dan weer voor 60%).

Literatuur

  • Alaa Elgibali, Nevenka Korica, Media Arabic, A coursebook for reading Arabic News, (The American University in Cairo Press, Cairo-N.Y., 2007).Door studenten mee te nemen naar werkcollege (verplicht!).

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie]

  • Verdere teksten zullen via blackboard beschikbaar zijn.

Aanmelden

Via Usis

Contact