Prospectus

nl en

Ancient History (Greece, Rome)

Course
2013-2014

Admission requirements

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1) en de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld (jaar 1).

Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Description

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Course objectives

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.), op de grote maatschappelijke structuren (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en op gemeenschapsleven en mentaliteit (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Timetable

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Mode of instruction

Hoorcollege

Assessment method

Het overzicht wordt getoetst door middel van schriftelijke toetsen met (korte) open vragen over het handboek en de collegestof:

  • Deeltoets A: Griekenland (50%)

  • Deeltoets B: Rome (50%)

Verder behoort het maken van een digitale diagnostische toets via Blackboard tot de mogelijkheden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Reading list

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld
    R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Registration

BA1 studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur worden door de opleiding in uSis aangemeld. Studenten van de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld en keuzevakstudenten gebruiken uSis om zich aan te melden.

Contact information

Mw. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Voorbereiding eerste college: er wordt van studenten verwacht dat ze een aantal pagina’s van het handboek bestudeerd hebben: pp. 23-84. Dit is ook terug te vinden in het rooster op blackboard.