Prospectus

nl en

Classical Texts: Aristotle and Ayer (with tutorials)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In het eerste blok wordt een aantal centrale hoofdstukken uit de eerste twee boeken van Aristoteles’ Physica gelezen. Het centrale onderwerp van Physica zijn de dingen voor zover beweging, verandering en wording daarvan kunnen worden geprediceerd. In de te bestuderen tekstdelen bespreekt Aristoteles de aard van wetenschappelijke kennis, de wetenschappelijke methode, de verschillende soorten van oorzaken of verklaringsgronden en het toeval als oorzaak. Ofschoon de globale inhoud van deze hoofdstukken zonder veel moeite valt samen te vatten, blijkt de tekst bij nauwkeurige lezing alles behalve eenvoudig te zijn.

In het tweede blok lezen we een classic uit de twintigste eeuw en een toonbeeld van transparantie: Ayers Language, Truth and Logic (1933). Ayer schreef dit boek op zijn 24ste, een jaar na zijn verblijf in Wenen bij de leden van de Wiener Kreis. In dit boek rekent Ayer o.a. af met de metafysica en beschouwt hij morele oordelen als niets anders dan uitdrukkingen van bepaalde emoties.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Studielast

Het volgen van colleges en tutorials: 56 uur
Het zelfstandig bestuderen van de verplichte literatuur en het maken van opdrachten: 40 uur
Het schrijven van een werkstuk: 2 × 22 = 44 uur
Totale studielast: 140 uur.

Toetsing

  • Midterm paper (50%)

  • Eindpaper (50%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor deelname aan het discussieforum.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Aristoteles, Physics Revised Oxford Edition, J. Barnes (ed).

  • Ayer, Language, Truth and Logic.

De te lezen boeken zijn beschikbaar op het internet.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen