Prospectus

nl en

Wijsgerige antropologie 3: Filosofie van taal en tekens

Course
2013-2014

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I is afgerond.
Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Filosofie van taal en tekens, naar aanleiding van Rousseaus essay over de oorsprong van de talen. Teksten worden behandeld van Hobbes, Rousseau, Darwin, Nietzsche.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Colleges en voorbereiding (14 × 2 uur + 70 uur) = 98 uur
Take-home tentamens + voorbereiding (2 × 12 uur + 60) = 84 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 70 uur
Tijd voor het bestuderen van de secundaire literatuur = 28 uur
Totale studielast = 280 uur

Toetsing

  • Bijdrage aan het college (15%)

  • Protocol (15%)

  • Tussentijds literatuurtentamen, take home (20%): 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard.

  • Eindtentamen, take home (50%): 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de take home tentamens.

Literatuur

Primaire literatuur:

  • Th.C.W. Oudemans, Omerta (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2008).

  • Th.C.W. Oudemans, In natura (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2012).

  • Rousseau, Essay sur l’origine des langues.

Overige teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op het protocollengedeelte van www.filosofie.info
Deze worden nader bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Contact

oudemanscolleges@gmail.com

Opmerkingen