Prospectus

nl en

Logic I (with tutorials)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Vanuit een historisch-filosofisch perspectief maakt de student kennis met twee eenvoudige logica’s: Aristoteles’ syllogistiek en de klassieke voegwoordenlogica zoals deze in de twintigste eeuw heeft vormgekregen. Met behulp van de twee bekendste instrumenten om de voegwoordenlogica vast te leggen – de methode van de waarheidstabellen en de methode van de natuurlijke deducties – zullen vervolgens twee alternatieven voor de klassieke voegwoordenlogica worden geformuleerd. Aan de orde komen noties als logisch gevolg en consistentie, onderwerpen als formele talen vs. natuurlijke talen, en vragen als “als er meer logica’s bestaan, zijn die dan allemaal even goed?”.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

Volgen college + tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur
Voorbereiding op het college en tutorial: 14 × 2,5 uur = 35 uur
Schriftelijke argumentatie-analyse blok 1: 8 uur
Schrijven papertje blok 2: 12 uur
Voorbereiding tussentoets: 8 uur
Voorbereiding eindtoets: 15 uur
Tussentoets + eindtoets: 2 × 3 uur = 6 uur

Toetsing

  • Opdrachten (10%);

  • Paper (10%)

  • Schriftelijke tussentoets (40%);

  • Schriftelijke eindtoets (40%).

In de tussentoets en eindtoets wordt de op dat moment aanwezige kennis en vaardigheden worden getest. Toelating tot tussentoets en eindtoets staat alleen open voor diegenen die tussentijdse opdrachten naar tevredenheid van de docent hebben uitgevoerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het plaatsen van proeftentamens en internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het maken van opdrachten, en het versturen van e-mails.

Literatuur

Syllabus Logica voor Filosofen I

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).