Prospectus

nl en

History of Modern Philosophy

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus biedt een inleiding in de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte van Descartes tot Kant. Het vertrekpunt is de crisis waarin het Europese geestesleven in het midden van de zeventiende eeuw terechtkomt wanneer het verdeeld raakt tussen het onloochenbare succes van de moderne wetenschappen en de spirituele en maatschappelijke zekerheden die alleen door de religieuze traditie lijken gewaarborgd te worden. Uit deze crisis ontstaan drie verschillende stromingen, die elk even indringend het wezen van de moderne tijd bepalen: de Radicale Verlichting, de Tegen-Verlichting en de Gematigde Verlichting. Het resultaat van een intellectuele strijd op drie fronten is de geleidelijke onttovering van de wereld en de radicale subjectivering van de mens.

Het is tegen deze achtergrond dat de nieuwe ideeën en theorieën van de grote denkers van de moderne tijd, met name van Descartes, Spinoza, Pascal, Locke, Hume en Kant, gepresenteerd worden. Daarbij ligt het accent niet op een intern-filosofische discussie, maar op de verschillende paradigma’s en denkstrategieën die deze filosofen ontwikkelen om uit de culturele crisis een uitweg te bieden. De vraagstukken die centraal staan zijn de zoektocht naar een zeker fundament en een universele methode van wetenschappelijke kennis, de relatie tussen geest en materie, het onderscheid tussen subjectieve waarneming en objectieve werkelijkheid, het probleem van vrijheid en determinisme, het conflict tussen theoretische en praktische rede.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges: (14 × 3 =) 42 uur
Voorbereiden van colleges en opdrachten: (3 × 14 =) 42 uur
Voorbereiden en maken deeltentamen: 20 uur
Voorbereiden en maken eindtentamen: 36 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met korte open (invul)vragen (30%)

  • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (60%)

  • Opdrachten (10%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, de vragen voor het deeltentamen, communicatie, en opdrachten.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Anthony Kenny, The Rise of Modern Philosophy , Oxford University Press, 2008 (paperback edition), 376 p.

  • René Descartes, Over de Methode – Essays , red. & annot. E.-J. Bos, H. Van Ruler e.a., vert. J. Holierhoek, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2011, 570 p.

Het boek van Kenny is verkrijgbaar in boekhandel Van Stockum, Breestraat 113 te Leiden.
Voor het boek van Descartes is er een reductie van 25% op de normale aankoopprijs voorzien bij intekening op een groepsaankoop.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. H. De Vriese

Opmerkingen

-