Prospectus

nl en

Philosophy of Culture

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De naam globalisering is betrekkelijk nieuw, maar het proces zelf is al een aantal eeuwen onderweg en als zodanig grondig onderkend door filosofen. Dit laatste kan verbazen. Is globalisering namelijk niet bij uitstek het terrein van historisch, economisch en sociaal-politiek onderzoek? Toch beperkt de moderne wijsbegeerte zich na haar breuk met de metafysica bij Kant niet tot wetenschapsfilosofie en ethiek. Zij kent nog een andere traditie, een die de metafysische diepgang in een geschiedfilosofische transformatie heeft bewaard. Michel Foucault heeft deze traditie aangeduid als een ontologie du présent’, een ontologie van het heden. Hij ziet haar ontspringen in het beroemde opstel van Kant,Beantwortung der Frage “Was ist Aufkläring?”’.

In het college zal dit opstel het vertrekpunt vormen, waarna nog drie andere posities, telkens aan de hand van primaire teksten, worden belicht, die van Hegel, Marx en Nietzsche. Wat gaat er over de aardbol? Vanuit Kant beschouwd is dat het verlichtingsideaal van wereldburgerschap’. Maar wat te denken van Marx, die een aantal decennia later aandacht vraagt voor hetkosmopolitisch’ worden van de kapitalistische productiewijze, of Nietzsche die heel het proces heeft aangemerkt als verbreiding van het `Europese nihilisme’?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges (14 × 3 =) 42 uur
Voorbereiden van colleges (14 × 3 = ) 42 uur
Maken take home tentamens (2 × 28 = ) 56 uur

Toetsing

  • Take home deeltentamen (50%)

  • Take home eindtentamen (50%)

Blackboard

Blackboard wordt alleen gebruikt voor het beschikbaar stellen van de eindtermen.

Literatuur

Reader Aufklärung/Entfremdung/Nihilismus (verkrijgbaar tijdens het college).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis
Zie ook: Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

-