Prospectus

nl en

Philosophy of Science

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste thema’s uit de wetenschapsfilosofie van de afgelopen honderd jaar. Aan bod komen onder andere de belangrijkste ideeën over wetenschappelijke methodologie (van het logisch-positivisme en Popper tot Kuhn, Feyerabend en Bayesianisme), de sociale structuur van de wetenschappen, het realismedebat, en theorieën over causaliteit, natuurwetten en verklaringen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de kerngedachten van het logisch-positivisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), 2e jaar

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor/-werkcollege

Studielast

Volgen van colleges: 14 × 3 = 42 uur
Voorbereiden colleges en maken wekelijkse opdrachten: 14 × 5 = 70 uur
Leren en maken tentamens: 28 uur
Totale studielast = 140 uur.

Toetsing

  • Opdrachten (een voldoende voor dit onderdeel is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens)

  • Schriftelijk deeltentamen (30%)

  • Schriftelijk tentamen (70%)

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor informatievoorziening en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Peter Godfrey-Smith, Theory and Reality: An introduction to the Philosophy of Science, University of Chicago Press (2003). ISBN 0-226-30063-3

  • Aanvullende artikelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. V.A. Gijsbers

Opmerkingen