Prospectus

nl en

Mystery of the Soul - Eckhart and Nietzsche

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Wijsbegeerte, of propedeuse van een andere bacheloropleiding.

Beschrijving

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van de mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of `met je ziel bloot moeten’. Maar waar berusten dergelijke uitdrukkingen op? Waarom zijn ze onvervangbaar? Leidraad in het college vormt het boek van de docent: Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Speciale aandacht zal uitgaan naar het zielbegrip van Meister Eckhart en dat van Friedrich Nietzsche.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Nader te bepalen

Toetsing

  • Take home deeltentamen (50%)

  • Take home eindtentamen (50%)

Blackboard

Nee

Literatuur

  • Gerard Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (Valkhof Pers, 2009).

  • Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate (Diogenes Verlag 1993).

  • Friedrich Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen