Prospectus

nl en

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen nadere toegangseisen.

Beschrijving

In de studie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd maken we steeds minder onderscheid tussen politieke, juridische, literatuurhistorische, theologische of kunsthistorische benaderingen. Het gaat om de cultuur uit het verleden. Bovendien leiden veranderingen in de huidige samenleving tot nieuwe vragen over de middeleeuwse en vroegmoderne (voor)geschiedenis van zulke gevarieerde onderwerpen als macht, gedrag, religie, maatschappelijke verhoudingen en identiteit, kennisoverdracht of de relatie tussen Europa en het Midden-Oosten. In deze hoorcollegereeks geven docenten vanuit allerlei invalshoeken een panorama van de cultuur uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. De colleges worden thematisch gegroepeerd in blokken over de wereld van kennis, kunst, politiek en geloof.

Leerdoelen

Studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, een periode waarin kennis in woord en beeld steeds bredere lagen van de bevolking bereikt. Zij leren op interdisciplinaire wijze te kijken naar middeleeuwse bronnen en verschijnselen.

Rooster

Maandag, 18:45-20:15. Locatie: Lipsius/002 (N.B. alleen op 14 Oktober zitten we in Lipsius/148)

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met een combinatie van korte open vragen en een aantal essayvragen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden o.a. de wekelijkse syllabus (ook voor week 1, in ‘Course Documents’), leesopdrachten en relevante informatie en/of literatuur ter beschikking gesteld.

Literatuur

Voor deze cursus hoef je geen boeken aan te schaffen, alle relevante literatuur staat op Blackboard of wordt per e-mail verstuurd.

Aanmelden

Studenten die zich hebben aangemeld voor het keuzepakket Mediëvistiek hoeven zich niet afzonderlijk voor dit college op te geven.Studenten die dit college als afzonderlijk keuzevak willen volgen, dienen zich aan te melden via uSis.

Contact

M.H. Porck, MPhil