Prospectus

nl en

Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek. Zie verder onder Meer info.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1990

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5

Kies een cursus buiten je eigen opleiding:

The Grand Duke of Alba, 1507-1582. Admiration, Condemnation and Fascination: The Road to New Insights. 10
Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen .0
Godenzonen: heersers en heerserscultus in Europa en Azië (1300-1800) 10
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Maritieme imperia in Middeleeuws Europa 10
Medieval paleography 5
Immortal heroes 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd 5
Research questions Middle Ages 5
Warfare in the Northern Netherlands, 1450-1550 10
Dutch Paleography 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5

Tweede semester

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Kies een cursus buiten je eigen opleiding

Dagelijks leven in de middeleeuwen 10
European Expansion and Globalisation, 900-1500 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek 5
Sources for the study of medieval history 10
Nieuws, politiek en publieke opinie in de Nederlandse Republiek 10
Everything about Walewein 5
Golden texts from the Renaissance 5
Dutch Paleography 5
Politics and religion. The British Isles after the Reformation (1603-1714) 10

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: M.H. Porck MPhil
Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611
Aanmelding: via uSis

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 1100-1700 (10 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1990

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Dit college sluit je af met een werkstuk.
Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.