Prospectus

nl en

Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse en vroegmoderne literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist of vroegmodernist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Wekelijks wordt een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten in vertaling met kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

Woensdag, 15:15-17:00. Locatie: Huizingagebouw/004 (N.B. alleen op 11 September zitten we in Eyckhof 1/003c)

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de inhoud van de boeken en de collegestof.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden o.a. de wekelijkse syllabus (ook voor week 1, in ‘Course Documents’), leesopdrachten en relevante informatie en/of literatuur ter beschikking gesteld.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

  • A.T. Hatto (Trans.), Gottfried von Strassboug: Tristan (Penguin)

  • A.T. Hatto (Trans.), Wolfram von Eschenbach: Parzival (Penguin)

  • M.A. Screech (Trans.), Francois Rabelais: Gargantua and Pantagruel (Penguin)

  • Niccolò Machiavelli, Il Principe. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck. Amsterdam, Ambo, 2012

Niet verplicht, wel aanbevolen:

Moderne (volledige) edities/vertalingen van Beowulf, Gijsbrecht van Aemstel, Vanden vos Reynaerde, Canterbury Tales, Decamerone, Elckerlijc, Floris en Blancefloer en The Tempest. Deze werken zijn ook online raadpleegbaar, de links zijn op blackboard geplaatst.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M.H. Porck, MPhil
http://www.hum.leiden.edu/lucas/organisation/members/porckmh.html