Prospectus

nl en

Honours Stage

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie

Beschrijving

De honours-stage is een ‘maatschappelijk’ ingebedde stage: het gaat hier dus niet sec om het opdoen van ervaring met archeologische methodieken (opgraven, surveyen, materiaalonderzoek), maar hoe archeologie in breder verband kan worden getrokken (projectmatig werken, museumcollecties presenteren/beheren, archeologische publiekspresentatie, maatschappelijke relevantie van onderzoek, etc.). De duur van de honours-stage is minimaal 17 werkdagen.

Voor meer informatie kun je ook op de volgende website kijken: www.archeologie.leidenuniv.nl/bachelorstudenten/stages/stages.html

Leerdoelen

  • Kennis maken met en inzicht krijgen in de rol van de archeoloog in de maatschappij

  • O.a. Wetenschappelijke inzichten en archeologische kennis leren communiceren naar hoofdzakelijk niet-archeologen

Rooster

Voor roostergegevens, zie de website

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch publieksbereik

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van een stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider.

Toetsvorm deadline

6 weken na afronden van de laatste stagedag

Literatuur

n.v.t.