Prospectus

nl en

Crossing the borders in World Archaeology

In dit programma worden 2 interesserichtingen gekoppeld aan de archeologie:

  • verdieping, in de vorm van theoretische thema-colleges en eigen onderzoek;

  • verbreding, met aandacht voor maatschappij, ondernemerschap en leiderschap.

Om het multidisciplinaire karakter van de archeologie te benadrukken wordt binnen het programma samengewerkt met andere faculteiten, dan wel het University College. Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan met musea en maatschappij-georiënteerde archeologische instanties, zoals de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Het traject biedt gemotiveerde studenten de kans om hun reguliere bachelor programma uit te breiden met 30 ects aan verdiepende en verbredende vakken.

Dit traject is toegankelijk voor studenten van alle faculteiten, die voldoen aan de algemeen geldende selectiecriteria. Er gelden derhalve geen trajectspecifieke toelatingseisen.
Om toegelaten te worden moet je niet alleen goed presteren, maar vooral gemotiveerd zijn, een eigen inbreng hebben en in staat zijn een kritische blik te werpen op wetenschappelijk onderzoek. Verder moet je eigen initiatief tonen en niet bang zijn om de gangbare opinies ter discussie te stellen.

Bachelor 1

In het eerste jaar worden goed presterende studenten uitgenodigd om deel te nemen aan het oriënterende programma van het Honours College.
In februari en maart wordt een seminar (5 ects) georganiseerd waar je kennis kunt maken met verschillende thema’s en aspecten uit het archeologische werkveld.

Course EC Semester 1 Semester 2
Oriënterend seminar 5

Bachelor 2

Het tweede jaar van het Honours traject Archeologie bestaat uit een theoretisch seminar en twee stages: de Honours stage en een onderzoekspraktijk.

Course EC Semester 1 Semester 2
Entangled Archeology 5
Onderzoekspraktijk 5
Honours Stage 5

Bachelor 3

Het derde jaar bestaat uit 10 ECTS. Je kan kiezen uit één van de vele Honours Classes (5 ECTS) die door de faculteiten georganiseerd worden en je kan een keuzevak volgen bij het Leiden University College in Den Haag. In juli wordt een overzicht van alle honours classes doorgestuurd waar je je voor kan inschrijven. Het keuzevak bij LUC dient eerst besproken en goedgekeurd te worden door de trajectcoördinator.