Prospectus

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Verkrijgen van politicologische kennis en inzicht in het Nederlandse politieke bestel.
Doel: 2. Het schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren over politicologische kennis.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2014 (4e druk).

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Tentamens

Er is voor dit vak een aanvullende tentamenregeling opgenomen op Blackboard.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 22 oktober 2014, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 8 januari 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 1 september t/m 13 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorlaeus zaal 4/5
Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorlaeus zaal 4/5 (géén college op 3 oktober)

Locatie hoorcolleges: Faculteit der Wis- en Natuurkunde (W&N), Gorlaeus, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uur, in 5B16
Werkgroep 2: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uur, in 5B14
Werkgroep 3: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uur, in 1A24
Werkgroep 4: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uur, in 1A12
Werkgroep 5: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uuur, in SA31
Werkgroep 6: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 9:00-11:00 uur, in SA29
Werkgroep 7: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in 5B16
Werkgroep 8: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in 5B14
Werkgroep 9: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in 1A12
Werkgroep 10: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in SA29
Werkgroep 11: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in 1A24
Werkgroep 12: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11:00-13:00 uur, in SA23
Werkgroep 13: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in 1A33 (behalve 18 sept in 0A28, 25 sept in 5A47, 2 okt in SA31 en 9 okt in 1A27).
Werkgroep 14: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in 5B16
Werkgroep 15: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in 1A12
Werkgroep16: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in 5B14
Werkgroep 17: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in 1A24
Werkgroep 18: Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 13:00-15:00 uur, in SA29

Locatie werkgroepen: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.