Prospectus

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel: 2. Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.

De cursus bestaat uit hoorcolleges, en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het boek van George Argyrous, Statistics for Research. With a Guide to SPSS. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit één maal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 1 en 2 van het handboek.

  • George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

  • Alphons de Vocht Basishandboek SPSS 22, Bijleveld Press.

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 22 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing van Statistiek 1 bevat twee onderdelen, een SPSS-toets en een theorietoets. De SPSS-toets wordt afgenomen in de laatste bijeenkomst van de werkgroepen en de theorietoets wordt collectief getentamineerd in het USC. Beide toetsen duren 90 minuten. Voor het schriftelijk tentamen van 24 maart 2015 moet men zich op tijd aanmelden! Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van de SPSS toets en het schriftelijk tentamen, beide onderdelen tellen mee voor het eindcijfer. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer dan kan men in juni Statistiek 1 herkansen. Het is niet mogelijk om één onderdeel te herkansen. Nadere informatie volgt op Blackboard.

Tentamens

Eerste mogelijkheid: schriftelijk tentamen
Dinsdag 24 maart 2015, 13.00-15.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid: SPSS toets en het schriftelijk tentamen
Donderdag 4 juni 2015, 9.00-12.00 uur in souterrain FSW

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 2 februari t/m 16 maart, 15.00-17.00 uur in SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 11.00-13.00 uur in 1A32
Werkgroep 2: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 11.00-13.00 uur in 2B04
Werkgroep 3: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 11.00-13.00 uur in 1A26 (behalve 5 en 12 maart 17.00-19.00 uur in 1A26)
Werkgroep 4: Donderdag 5februari t/m 19 maart, 17.00-19.00 uur in 1A28
Werkgroep 5: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 13.00-15.00 uur in 1A28
Werkgroep 6: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 13.00-15.00 uur in 1A46
Werkgroep 7: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 13.00-15.00 uur in 1A30
Werkgroep 8: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 13.00-15.00 uur in 2B04
Werkgroep 9: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur in 1A46
Werkgroep 10: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 15:00-17:00 uur in 1A28
Werkgroep 11: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur in 1A30
Werkgroep 12: Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur in 2B04