Prospectus

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen

Course
2014-2015

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Doel: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap.
Doel: 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague en M. Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction, 9e druk, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 21 mei 2015, 09.00-12.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 18 juni 2015, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 13 april, 4 en 11 mei, 17.00-19.00 uur in SCO1
Dinsdag 7 april t/m 12 mei, 15.00-17.00 uur in SC01 (5 mei geen college)
Donderdag 2 april t/m 14 mei, 9.00-11.00 uur in SC01 (16 april en 14 mei geen college)

Werkgroepen

Werkgroep 1:
Vrijdag 10 en 17 april, 9.00-11.00 uur in SA23
Vrijdag 24 april, 1 en 8 mei, 9.00-11.00 uur in F102*
Maandag 11 mei, 9.00-11.00 uur in SA23

Werkgroep 2:
Vrijdag 10 en 17 april, 9.00-11.00 uur in 1A24
Vrijdag 24 april en 1 mei, 9.00-11.00 uur in E002B*
Vrijdag 8 mei, 9.00-11.00 uur in SYL 1435**
Maandag 11 mei, 9.00-11.00 uur in 1A24

Werkgroep 3: (Engelstalig)
Deze werkgroep blijft gesloten tot de andere werkgroepen vol zijn

Werkgroep 4:
Vrijdag 10 en 17 april, 9.00-11.00 uur in 1A33
Vrijdag 24 april, 1 en 8 mei, 9.00-11.00 uur in 0A33
Maandag 11 mei, 9.00-11.00 uur in 1A33

Werkgroep 5: (Engelstalig)
Vrijdag 10 en 17 april, 11.00-13.00 uur in 1A33
Vrijdag 24 april, 11.00-13.00 uur in SA49
Vrijdag 1 en 8 mei, 11.00-13.00 uur in 1A12
Maandag 11 mei, 11.00-13.00 uur in 1A33

Werkgroep 6:
Vrijdag 10 en 17 april, 11.00-13.00 uur in 6C03
Vrijdag 24 april, 11.00-13.00 uur in SB45
Vrijdag 1 mei, 11.00-13.00 uur in 5B14
Vrijdag 8 mei, 11.00-13.00 uur in 0A33
Maandag 11 mei, 11.00-13.00 uur in 6C03

Werkgroep 7:
Vrijdag 10 en 17 april, 11.00-13.00 uur in 1A12
Vrijdag 24 april, 1 mei, 11.00-13.00 uur in E003A*
Vrijdag 8 mei, 11.00-13.00 uur in SYL 1431**
Maandag 11 mei, 11.00-13.00 uur in SA21

Werkgroep 8:
Vrijdag 10 en 17 april, 11.00-13.00 uur in SA23
Vrijdag 24 april, 1 en 8 mei, 11.00-13.00 uur in E003B*
Maandag 11 mei, 11.00-13.00 uur in SA31

Werkgroep 9:
Vrijdag 10 en 17 april, 11.00-13.00 uur in SA37
Vrijdag 24 april, 1 mei, 11.00-13.00 uur in E002B*
Vrijdag 8 mei, 11.00-13.00 uur in SYL 1435**
Maandag 11 mei, 11.00-13.00 uur in 5B14

Werkgroep 10:
Vrijdag 10 april en 1 mei, 13.00-15.00 uur in 5B16
Vrijdag 17 april, 15.00-17.00 uur in SA29
Vrijdag 24 april en 8 mei, 13.00-15.00 uur in SA21
Maandag 11 mei, 13.00-15.00 uur in SA21

Werkgroep 11:
Vrijdag 10 april t/m 8 mei, 13.00-15.00 uur in SA29
Maandag 11 mei, 13.00-15.00 uur in SA29

Werkgroep 12:
Vrijdag 10 april t/m 8 mei, 13.00-15.00 uur in 1A33
Maandag 11 mei, 13.00-15.00 uur in 1A33

Let op: er zijn géén werkgroepen op vrijdag 3 april en 15 mei!

  • Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden
    • Sylvius Laboratorium, Sylviusweg 72, Leiden