Prospectus

nl en

Europese Geschiedenis

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het verwerven van kennis over en inzicht in de historische verscheidenheid van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk Europees moderniseringsproces tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
Doel: 2. Het kunnen geven van een presentatie en het kunnen voeren van een discussie op academisch niveau aan de hand van historisch onderbouwde kennis en argumenten over aspecten uit de Europese politieke, sociale en culturele geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen.

Inhoud: De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een verplicht werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

Onder voorbehoud: J.P. McKay e.a., A History of Western Society, Vol. C, From the Revolutionary era to the present (10th edition, Boston 2011) ISBN 978-0-312-64063-7.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 19 mei 2015, 09.00-12.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 19 juni 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 31 maart t/m 12 mei, 13.00-15.00 uur in SC01 (géén hoorcollege op 5 mei)
Donderdag 7 mei, 17.00-19.00 uur in SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 9.00-11.00 uur in SA31
Werkgroep 2: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 9.00-11.00 uur in SA29
Werkgroep 3: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 9.00-11.00 uur in SA23 (English)
Werkgroep 4: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 15.00-17.00 uur in 1A12 (13 mei in 1A33)
Werkgroep 5: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 17.00-19.00 uur in 1A12 (29 april in 5B14, 6, 13 mei in 1A33)
Werkgroep 6: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 13.00-15.00 uur in 5A37 (English) (behalve 1 april 11.00-13.00 uur in 5A37)
Werkgroep 7: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 13.00-15.00 uur in 1A11
Werkgroep 8: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 13.00-15.00 uur in 1A15
Werkgroep 9: Woensdag 1 april t/m 1 mei, 15.00-17.00 uur in 5A37 (English)
Werkgroep 10: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 15.00-17.00 uur in 1A22
Werkgroep 11*: Woensdag 1 april t/m 13 mei, 17.00-19.00 uur in 1A24 (29 april en 13 mei in 5B16, 6 mei in SA23)

  • Werkgroep 11 is voorlopig gesloten voor inschrijving