Prospectus

nl en

Politiek van de Europese Unie

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Studenten leren de diverse kanten van Europese integratie en de Europese Unie kennen
Doel: 2. Studenten leren Europese integratie en de Europese Unie op verschillende manieren te analyseren

Inhoud: De Europese Unie lijkt wel te struikelen van crisis naar crisis. Was nauwelijks na een moeizaam ratificatieproces in 2009 een verdrag aangenomen om de EU democratischer, slagvaardiger en transparanter te maken of de Euro-crisis zette het samenwerkingsverband andermaal onder druk. De crisissfeer werd nog versterkt door opkomende euroscepsis, dalende opkomst bij de verkiezingen van het Europees Parlement en een mogelijke Britse ‘exit’. De cursus Politiek van de Europese Unie biedt uitleg hoe deze “crisis-unie” is ontstaan en hoe zij functioneert. Daarbij is in het bijzonder aandacht zijn voor de rol van Nederland in de Europese Unie. De volgende invalshoeken komen zo aanbod:

  • De geschiedenis: het ontstaan en de ontwikkeling van de EU en haar voorgangers;

  • De instellingen: de diversiteit van organen en besluitvormingsprocedures die de Europese Unie kent, van de Europese Commissie tot het Comité van de Regio’s;

  • De beleidsterreinen: het brede palet van beleidsterreinen waarop de Europese Unie actief is, van atoomenergie tot voedselveiligheid, van noodhulp tot grensbewaking;

  • De theorieën en benaderingen: de verklaringen voor het ontstaan, de ontwikkeling en de impact van Europese integratie, evenals het functioneren van de Europese Unie;

  • Nederland en de EU: de ontwikkelingen in de standpunten van de Nederlandse regering, parlement, politieke partijen en kiezers ten aanzien van Europese integratie.

Onderwijsvormen

interactieve hoorcolleges

Studiemateriaal

  • Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (red.) (2013), European Union Politics. Oxford: Oxford University Press. (latest edition)

  • Vollaard, H., Harst, J. van der, Voerman, G. (red) (2014), De Nederlandse opstelling in Europa. Den Haag: BoomLemma.
    (Het boek van Vollaard et al. is helaas niet op tijd beschikbaar. Ter vervanging zijn enkele artikelen voorgeschreven, die digitaal toegankelijk zijn. De syllabus vermeldt welke artikelen dat zijn.)

  • De syllabus staat vanaf januari op blackboard.

Toetsing

Tentamen met thuiswerkopdracht

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 24 maart 2015, 09.00-12.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 1 juni 2015, 13.00-16.00 uur in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur in SC01
Donderdag 5 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur in SC01 (behalve 26 februari in Gorlaeus 4/5)

Ingangseisen

n.v.t.