Prospectus

nl en

Politieke Psychologie

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Na afloop van de cursus zul je meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie en;
Doel: 2. een eigen politiek psychologisch onderzoeksplan hebben kunnen ontwikkelen.

Inhoud: In deze cursus maak je kennis met de theorievorming en het onderzoek van de politieke psychologie. Politiek is mensenwerk en daardoor voor een belangrijk deel psychologie. Politiek psychologen streven ernaar politiek gedrag van leiders en burgers te verklaren. Wij bestuderen twee overlappende onderwerpen: ten eerste analyseren wij welke factoren het politiek gedrag van mensen beïnvloeden. Wat is bijvoorbeeld de link tussen persoonlijkheid en politiek? Welke genetische en neurologische factoren zijn belangrijk? Welke rol spelen emotie en rationaliteit? Worden wij beïnvloed door sociale groepen? Ten tweede nemen wij belangrijke politieke gedragingen en oriëntaties van burgers en leiders onder de loep: politiek leiderschap, stemgedrag, protesteren of zwijgen; politieke partijvoorkeur; politieke kennis, nationalisme.

Onderwijsvormen

De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges, literatuurstudie, het schrijven van een recensie van een onderzoeksartikel, en het ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur.

Studiemateriaal

Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E. & Preston, Th. (eds.) (2010), Introduction to Political Psychology, New York, N.Y.: Psychology Press.
Artikelen en collegeteksten op Blackboard.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met vragen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur (50%)

  • Onderzoeksplan (30 %)

  • Essay over de literatuur (20%)

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 18 mei 2015, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 15 juni 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Woensdag 1 april t/m 13 mei, 13.00-15.00 uur in SB11
Vrijdag 10 april t/m 8 mei, 13.00-15.00 uur in SB11 (17 april in SB45)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Dinsdag 7 april t/m 12 mei, 9.00-11.00 uur in SA29 (géén college op 5 mei)
Werkgroep 2: Dinsdag 7 april t/m 12 mei, 13.00-15.00 uur in 1A15
Werkgroep 3: Dinsdag 7 april t/m 12 mei, 15.00-17.00 uur in 1A15

Ingangseisen

Niet van toepassing