Prospectus

nl en

Rationele Keuzetheorie

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het verschaffen van inzicht van de rationele-keuze theorie als benadering voor de politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen.
Doel: 2. Het geven van inzicht om actuele vraagstukken te analyseren met betrekking tot de legitimiteit van de meerderheidsregel in de politieke besluitvorming.

Inhoud: De cursus geeft een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals het onmogelijkheids theorem van Kenneth Arrow, de eentoppigheid van voorkeuren van Duncan Black, de links-rechts dimensie van Anthonie Downs, de logica van collectief handelen van Mancur Olson, de minimaal winnende coalitie van John von Neumann, de ruimtelijke modellen van Norman Schofield, het veto power model van George Tjebelis en het portfolio allocatie model van Michael Laver en Kenneth Shepsle. In de bespreking van deze literatuur staat de werking van de liberale democratie centraal.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per werk hoorcolleges waarin de leerstof wordt geïntroduceerd en de formele modellen worden uitgelegd. De studenten schrijven zeven korte werkstukken waarin de literatuur en de leerstof van de hoorcolleges worden besproken. Gezien de moeilijkheidsgraad van de rationele-keuze theorie wordt studenten aangeraden om altijd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. (Er zijn geen werkgroepen).

Studiemateriaal

Huib Pellikaan (2015), Rational Choice Theory. A New Introduction, Bremen: EHV Academicpress/
(Beschikbaar op Blackboard)

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit het schrijven van werkstukken. Elke student schrijft tenminste 5 werkstukken van circa 1500 woorden. Voor elke werkstuk kan men 10 punten krijgen en het eindcijfer wordt bepaald door de beste 5 werkstukken.
Met 7 mogelijkheden voor het inleveren van werkstukken is er voldoende gelegenheid ingebouwd dat men (om welke reden dan ook) een keer geen werkstuk voor de deadline inlevert of als een werkstuk onvoldoende is.

Werkstukken

Bespreking van de literatuur in 1500 woorden (exclusief de literatuurverwijzingen). Controleer het werkstuk op fouten voordat je deze digitaal inlevert via Turnitin. Studenten krijgen ‘digitale feedback’ op de werkstukken via Turnitin. Nadere informatie en het uitgebreide programma vind je op Blackboard.

Deadlines voor de Papers
Paper 1: dinsdag 7 april, 17.00 uur
Paper 2: dinsdag 14 april, 17.00 uur
Paper 3: dinsdag 21 april, 17.00 uur
Paper 4: dinsdag 28 april, 17.00 uur
Paper 5: woensdag 6 mei, 17.00 uur
Paper 6: dinsdag 12 mei, 17.00 uur
Paper 7: vrijdag 15 mei, 17.00 uur

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 31 maart t/m 12 mei, 11.00-13.00 uur in SC01 (géén college op 5 mei)
Donderdag 2 april t/m 7 mei, 15.00-17.00 uur in SC01 (géén college op 16 april)

Ingangseisen

Niet van toepassing