Prospectus

nl en

Analyse van politiek-filosofische teksten

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Verdiepte kennis van centrale posities en ontwikkelingen in het Westerse politieke denken in de vroegmoderne tijd aan de hand van Thomas Hobbes’s Leviathan en John Locke’s Second Treatise of Government.
Doel: 2. Het verdiepen en verder ontwikkelen van analytische, systematische, en contextualiserende denkwijzen die essentieel zijn voor het interpreteren van de teksten en het bepalen van hun hedendaagse relevantie.

Inhoud: Thomas Hobbes’s Leviathan en John Locke’s Second Treatise of Government behoren zonder twijfel tot de meest invloedrijke politiek-filosofische teksten uit de vroegmoderne tijd. Niet alleen kunnen ze ons veel leren over de toenmalige politieke en filosofische ontwikkelingen, maar ook kunnen ze ons inzicht bieden in de wijze waarop politieke instituties vandaag de dag gerechtvaardigd worden. En bovendien kunnen ze ons helpen om centrale concepten in ons hedendaagse politieke vocabulaire beter te leren begrijpen, zoals soevereiniteit, legitimiteit, vrijheid, eigendom, rechtvaardigheid en rule of law. Naast gedegen studie van primaire en secondaire teksten zal in de werkgroepen ook expliciet aandacht geschonken worden aan methodologische aspecten van tekstinterpretatie.

Dit vak is een belangrijke voorbereiding op de politieke filosofie seminars in de MA Political Science

Onderwijsvormen

Werkcolleges

Studiemateriaal

Thomas Hobbes, Leviathan, Richard Tuck (ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
John Locke, Two Treatises of Government. Peter Laslett (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Toetsing

40% paper
30% korte opdrachten
15% participatie
15% presentatie

Rooster

Maandag 2 februari t/m 23 maart,13:00 – 15:00 in 5B16 (behalve 9 feb in SA31, 23 feb in 1A37, 16 maart 5B14)
Woensdag 4 februari t/m 25 maart, 09:00 – 11:00 in SA31.

Ingangseisen

De docent adviseert studenten het vak Politieke Filosofie te behalen alvorens aan deze cursus deel te nemen.