Prospectus

nl en

Politiek van Ontwikkelingslanden

Course 2014-2015

Beschrijving

Doel: 1. Een empirisch-vergelijkend overzicht bieden van ontwikkeling en politiek in derde wereld landen, waarbij door kitische studie van verschillende benaderingen in de literatuur, een theoretisch perspectief geboden wordt op vraagstukken van staatsformatie, politieke ontwikkeling en democratisering.
Doel: 2. Oefenen in kritisch lezen, presenteren en academisch schrijven.

Inhoud: Dit vak biedt een kennismaking met brede thema’s in de politiek van ontwikkelingslanden en een diepgaande analyse van de problemen van staat en regime in ontwikkelingslanden. De erfenis van het kolonialisme, de politieke modellen van de periode na de onafhankelijkheid, autoritair en militair bestuur, personalistische heerschappij en zwakke instituties vormen de brede thema’s rond welke deze cursus is opgebouwd. Daarbinnen zullen we speciaal aandacht besteden aan democratisering, en de vraag hoe democratie zich verhoudt tot ontwikkeling.

Het eerste deel van de cursus bespreken wij aan de hand van Leftwich (2000) en enkele artikelen een breed theoretisch kader rond ontwikkeling, politiek, en democratie. Het tweede deel van de cursus gebruiken wij om dit kader te toetsen door uitgebreid in te gaan op politiek en ontwikkeling in India, een omvangrijke empirische casus.

Onderwijsvormen

Seminarstijl: close reading, discussies, presentaties, “minicolleges”.

Literatuur

Adrian Leftwich, States of Development: On the Primacy of Politics in Development (Cambridge: Polity Press, 2000, of herziene druk).

Artikelen en de literatuur voor de casus India worden in de tweede helft van augustus bekend gemaakt.

Toetsing

  • Twee essay opdrachten: een review artikel n.a.v. Leftwich (2000 woorden) en een eindessay over een onderwerp naar keuze (3000 woorden).
  • Een een inleiding (presentatie) over een van de opgegeven artikelen/hoofdstukken.

Eindcijfer: essay I 40%, essay II 50%, presentatie 10%.

Rooster

Maandag 27 oktober t/m 15 december, 15.00-17.00 uur in 1A33 (behalve 10 november in 1A24)
Donderdag 30 oktober t/m 18 december, 15.00-17.00 uur in 1A24

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems