Prospectus

nl en

Politiek Leiderschap

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Vergroten van kennis over de belangrijkste concepten over politieke elites en leiderschap, de genese (ambitie en recrutering).
Doel: 2. Vergroten van kennis over het functioneren (typologieën, besluitvorming, leiderschapsethiek) van politieke leiders, en de relatie tussen leiders en volgelingen.

Inhoud: Het is een vreemde paradox in de politieke wetenschap dat we minder weten van politieke actoren naarmate zij meer invloed hebben. Empirisch onderzoek naar het gedrag op massa-niveau (kiezers, burgers) is nu eenmaal makkelijker dan het bestuderen van politieke elites of leiders. Toch probeert deze vervolgcursus het evenwicht enigszins te herstellen. Na een bespreking van de belangrijkste concepten (politieke elites, leiderschap) kijken we achtereenvolgens naar de genese (ambitie en recrutering) en het functioneren (typologieën, besluitvorming, leiderschapsethiek) van politieke leiders, waarna we eindigen met de relatie tussen leiders en volgelingen.

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten, maar in geval van overmacht mag één bijeenkomst gemist worden. In plaats van een eind-paper schrijft elke deelnemer voor elke bijeenkomst een essay.

Studiematerialen

Artikelen en hoofdstukken (ongeveer 900 pagina’s). Een programma met literatuurlijst is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. Van elk te lezen onderdeel wordt één exemplaar tenminste één week tevoren ter beschikking gesteld in een map in de Faculteitsbibliotheek.

Toetsing

Het gemiddelde cijfer van de zeven beste essays vormt het eindcijfer.

Rooster

Dinsdag 2 september t/m 14 oktober, 11.00-13.00 uur in 5B14
Donderdag 4 september t/m 16 oktober, 11.00-13.00 uur in 6C03
Donderdag 23 oktober, 9.00-13.00 uur in 6C03

Ingangseisen

Politieke Psycholo­gie