Prospectus

nl en

Debating International Relations Theories

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Studenten verdiepen hun begrip van de centrale theoretische debatten en concepten in de leer der internationale betrekkingen. De cursus helpt studenten ook bij het vormen van een geïnformeerde positie met betrekking tot debatten in de praktijk van de hedendaagse wereldpolitiek.
Doel: 2. Studenten ontwikkelen hun vermogen de theorieën van internationale politiek kritisch te beschouwen. Ze leren de aannames, methodologische implicaties en inherente beperkingen van de theorieën te beoordelen. Verder staat centraal het ontwikkelen van schrijf-. debat-, presentatie-, discussievaardigheden.

Inhoud: Studenten verdiepen hun begrip van de centrale theoretische debatten en concepten in de leer der internationale politiek door nauwkeurige studie van een breed scala aan theorieën, inclusief onder anderen het klassiek realisme, neorealisme, institutionalisme, neoliberalisme, en sociaal constructivisme, evenals het poststructuralisme en feminisme. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot actuele gebeurtenissen en controverses in de internationale politiek onder de loep genomen, zoals de rol van moraliteit in de internationale politiek, de democratische vrede, interventies, internationale instituties, niet-statelijke actoren, nucleaire wapens en nieuwe bedreigingen voor staten. De cursus staat open voor studenten die geïnteresseerd zijn in de internationale politieke relaties in de praktijk en in het bijzonder de theorie hierachter, evenals voor degenen die geïnteresseerd zijn in politieke theorie in het algemeen.

Onderwijsvormen

Studenten verdiepen zich in de centrale theoretische debatten en de daarbij betrokken concepten die het veld der internationale betrekkingen definiëren. Studenten schrijven betogende essays waarin zij een aanklacht tegen een theorie ondersteunen of weerleggen op basis van de voorgeschreven literatuur (de aanklacht wordt beschreven in de syllabus). Tijdens de bijeenkomsten nemen twee teams van twee tot drie studenten, die de rol van aanklagers of advocaten op zich nemen, deel aan een ‘rechtszaak’ (30 á 45 minuten durend formeel debat). De rest van de studenten fungeert als jury. Op de ‘rechtszaak’ volgt een discussie over de verdiensten van de theorie en haar beperkingen, onder verwijzing naar de door studenten vooraf geschreven betogende essays.

Studiematerialen

Artikelen en hoofdstukken (beschikbaar via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden) wnbg.

Toetsing

Betogende essays, debatten, participatie

Rooster

Friday 6 February until 27 March, 9.00-13.00 hrs in Eyckhof 3 room 2* (except 27 Februari in 1A21, 27 March in 5A37)

*adres: P.N. van Eyckhof 1-4, Leiden

Ingangseisen

Geen ingangseisen