Prospectus

nl en

Democratietheorie

Course
2014-2015

Omschrijving

Wat is een democratie en is een democratie het nastreven waard? Wat begrepen ‘de ouden’ onder democratie? Hoe zijn parlementen tot stand gekomen? Is een parlementair systeem hetzelfde als een democratie? Hoe verhouden rechtsstaat en democatie zich? Hoe moeten moderne democratieën worden vormgegeven? Moeten burgers betrokken worden bij politieke vraagstukken, en zo ja hoe? Wat bedoelen we – wat bedoelen ze – met ‘vertegenwoordiging’? Is democratie beperkt tot de staat? Hoe kan democratie binnen de staat het beste worden vormgegeven (en wat mankeert daaraan in Nederland)? Hoe zou democratie in Europa eruit kunnen zien? Over deze en andere vragen gaat het in deze cursus. In het eerste deel van de cursus is de docent wat vaker aan het woord. Over de klassieke democratie en over de opkomst van het parlementaire systeem geeft hij hoorcollege. In de daarop volgende weken neemt u het werk ten dele van hem over, dat wil zeggen: dan worden van u, behalve schriftelijke, ook mondelinge bijdragen verwacht.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcolleges.

Studiematerialen

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social / The Social Contract / Het maatschappelijk verdrag. Verschillende uitgaven, als het maar een volledige uitgave is. Everyman’s Library en Pelican Books bieden goedkope uitgaven en er is zelfs een Dover Publication voor minder dan 5 Euro.

J.S. Mill, On Liberty. Ook hier: verschillende goedkope complete uitgaven te koop.

J.S. Mill, Considerations on Representative Government. Ook hier: verschillende, ook heel goedkope uitgaven.

Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley 1972 (1967).

Amy Gutmann & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton U.P., Princeton (N.J.) 2004.

David van Reybrouck, Tegen verkiezingen, Bezige Bij, Amsterdam 2014.

Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford U.P., Oxford 2011.

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke bijdrage in de cursus en een eindopstel.

Rooster

Dinsdag 28 oktober t/m 16 december, 9.00-11.00 uur in SA29
Vrijdag 31 oktober t/m 19 december, 9.00-11.00 uur in SA29

Ingangseisen

Politieke Filosofie