Prospectus

nl en

Expanded Cinema (Movements 3)

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college is het derde in de reeks van stromingen-colleges binnen filmtrack van de opleiding Film- en Literatuurwetenschap. Tijdens dit college reflecteren we op het fenomeen “expanded cinema” in de breedste zin des woords. We staan stil bij een veelvoud aan filmische praktijken, die afwijken van het standaard formaat van de filmindustrie en/of de receptie zich elders afspeelt dan in de bioscoop: in het museum, de galerie, op straat en in onze huiskamers. Onze geschiedenis begint in de jaren 1960; een periode die als eerste de term media ecologie introduceerde om de complexe wisselwerking in kaart te brengen tussen verschillende mediapraktijken – ‘mainstream’ (Hollywood, televisie) en ‘independent’ (experimentele film, film installatie, video, computerkunst) – op zowel lokale als mondiale schaal. Op basis van een aantal casussen (o.a. Andy Warhol, Dan Graham, Hito Steyerl en Harun Farocki) traceren wij een genealogie van de ‘multi-screen’ film en video installatie van de jaren zestig naar de hedendaagse “post-cinematische” situatie, waarbij film en video volledig geïntegreerd zijn geraakt in de kunstpraktijk. Naast aspecten als real-time, liveness, media feedback, reenactment en, zullen we ook stil staan bij de impact van handheld (camera) devices, urban screens, surveillance cameras, en remote sensing technologie op onze alledaagse ervaring van tijd, ruimte en identiteit binnen een mondiale mediamaatschappij.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van multi-media
  praktijken binnen een artistieke en alledaagse context (expanded cinema in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuw;

 • heeft de student kennis van de vervlechting van diverse mediapraktijken en
  beeldtechnologieën binnen de hedendaagse visuele cultuur (media ecologie);

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

 • is de student in staat de voornaamste vormen van multi-media praktijk (expanded cinema
  in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuwe te herkennen, te beschrijven en te
  interpreteren;

 • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een multimedia praktijk en/of de relatie tussen verschillende mediapraktijken geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 12 uur

 • Zelfstudie: 128 uur

Toetsing

Paper

De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van de papers binnen een beperkte tijd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. E.C.H. de Bruyn

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.