Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

MA Media Studies: Pre-master Film and Photographic Studies

Het premasterprogramma is bedoeld voor studenten met een HBO-achtergrond die toegang wensen tot dit MA-programma, maar – ook na de toelatingstests – onvoldoende blijk hebben gegeven van het noodzakelijke academische niveau.

Dit pre-mastertraject is alleen toegankelijk voor Nederlandstalige studenten.