Prospectus

nl en

Mentoraat

Course
2014-2015

Mentoraat

De werkgroepdocent die je wordt toegewezen voor het vak Politiek en Politieke Wetenschap zal gedurende het eerste jaar van je studie tevens optreden als je persoonlijke mentor. Met je mentor zul je door het jaar heen ook na het eerste blok regelmatig contact hebben, groepsgewijs, maar ook individueel, over zaken die de voortgang van je studie betreffen.

Aan het begin van het eerste blok, tijdens het kennismakingsgesprek met je mentor, wordt aan de hand van een van te voren ingevulde vragenlijst, je individuele leerplan opgesteld. In blok twee, drie en vier zal er eenmaal per blok een 1-op-1 gesprek plaatsvinden met je mentor waarin je aan de hand van je individuele leerplan je vorderingen en oplossingen voor mogelijke knelpunten kunt bespreken.

Tijdens de groepsbijeenkomst met de mentor van blok twee, drie en vier wordt dieper ingegaan op specifieke studie- en academische vaardigheden, zoals timemanagement en tentamentraining. Ook wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan mogelijke carrièrepaden en hoe je tijdens de studie zo goed mogelijk daarop voor te bereiden.

De individuele gesprekken duren telkens (één maal per blok) maximaal een half uur. De mentor neemt het voortouw bij het maken van de afspraken voor de individuele gesprekken. De groepsbijeenkomsten duren telkens (één maal in de blokken twee, drie en vier) twee uur.

Rooster

Woensdag 4 maart, 11.00-12.00 uur, in 1A20
Werkgroep 1: M. Gerritsen in 1A20
Werkgroep 2: G. Wildeman in 1A20
Werkgroep 3: F.Fliervoet in 1A20
Werkgroep 4: F. Meijerink in 1A20
Werkgroep 5: K.Koole in 1A20
Werkgroep 6: J.Kelder in 1A20
Werkgroep 8: M. Gerritsen in 1A20
Werkgroep 9: J. vd Maat in 1A20
Werkgroep 10: R. Verheul in 1A20
Werkgroep 11: G. Wildeman in 1A20
Werkgroep 12: J. Kelder in 1A20
Werkgroep 13: K.Koole in 1A20
Werkgroep 14: B. Netelenbos in 1A20
Werkgroep 15: B. Netelenbos in 1A20
Werkgroep 16: J. vd Maat in 1A20
Werkgroep 17: R. Verheul in 1A20
Werkgroep 18: F. Fliervoet in 1A20
Werkgroep 17: R. Verheul in 1A20
Werkgroep 18: F. Fliervoet in 1A20