Prospectus

nl en

Politiek en Beleid

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. De studenten nemen kennis van theorieen op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering. Zij begrijpen welke factoren de acceptatie en implementatie van beleid beinvloeden.
Doel: 2. De studenten zijn in staat deze theorieen toe te passen in de analyse van beleidsprocessen in en buiten Nederland.

Inhoud: Beleid is een van de belangrijkste instrumenten om politieke idealen te verwezenlijken. Beleid kan tot structurele veranderingen leiden (denk aan de invoering van de welfare state); het kan ook het onvermogen van de politiek symboliseren (denk aan Obamacare). Waarom is beleid soms effectief en vaak niet? In deze collegereeks worden theorieen besproken die een (deel)antwoord op deze vraag bieden. We verkennen de levenscyclus van beleid (van agendering tot uitvoering, van evaluatie tot terminering) en we bespreken de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleid.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Hill, M.J. (2012). The Public Policy Process Taylor & Francis Ltd. (6th edition)

Artikelen

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 21 oktober 2014, 13.00-16.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 7 januari 2015, 09.00-12.00 uur in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 8 september t/m 13 oktober, 13.00-15.00 uur in SC01
Woensdag 3 september t/m 15 oktober, 11.00-13.00 uur in SC01

Ingangseisen

N.v.t.