Prospectus

nl en

Numerieke Methoden 1 (TUD)

Course
2014-2015

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost. In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Onderwijsvorm
Wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege
Voorkennis
Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2
Literatuur
Numerieke Methoden van Differentiaalvergelijkingen van C. Vuijk, P. van Beek, F.
Vermolen en J. van Kan. ISBN: 9789071301742.
Tentamen TUD
Huiswerkopgaven, programmeeropdracht en mondeling tentamen
Vakcode TUD
TW2060
Opmerking
Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.

Links
Blackboard TUD
Vakbeschrijving TUD