Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Caleidoscoop 6
Analyse 1 6
Lineaire Algebra 1 6
Programmeermethoden 6
Wiskundige structuren 6
Algebra 1 6
Analyse 2 6
Inleiding Kansrekening 6
Modelleren (TU Delft) 6
Keuzevak 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Ordinary differential equations 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
LPC-Studentenseminarium

Eerste semester jaar 2, keuze:

Algebra 2 6
Optimalisering (Besliskunde 1) 6
Random walks 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complex analysis 6
Modelleren en Simulatie (TUD) 6
Numerieke Methoden 1 (TUD) 6
LPC-Studentenseminarium

Tweede semester jaar 2, keuze:

Algebra 3 6
Projectieve meetkunde 6
Topologie 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Systeemtheorie (TUD) 6

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3: keuzevakken

Besliskunde A 6
Complex network (BM) 6
Introduction to algebraic topology 6
Random walks 6
Orientatie op onderwijs 6
Analytic number theory (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Introduction to manifolds (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Measure theory (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Population Dynamics (BM) 6
Probability seminar (BM) 6
Representation theory of finite groups (BM) 6

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester: keuzevakken

Besliskunde B 6
Projectieve meetkunde 6
History of mathematics (BM) 6
Dynamical systems seminar (BM) 6
Elliptic curves (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Introduction to Perturbation Methods (BM) 6
Mathematical Biology: Metabolic Network Analysis (BM) 6
Stochastic Models for Genetic Evolution (BM) 6
Toeplitz operators (BM) 6
Special functions (TUD) 6