Prospectus

nl en

Film Genres

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Indelingen op basis van genres waren al courant ten tijde van de Klassieke Oudheid, maar in de filmgeschiedenis hebben genres een heel specifieke invulling gekregen. In cinema zijn genres met name verbonden met populaire vormen van verhalen vertellen. Diverse genres zijn al geworteld in de periode van de zwijgende cinema, maar de meeste genres manifesteren zich op prominente wijze in de hoogtijdagen van het zogeheten studiosysteem in de jaren 1930 en 1940. In dit college zullen we diverse genres onder de loep nemen, met en sterke nadruk op hun narratieve conventies en hun specifieke (vorm)kenmerken. Genres die op de rol staan, zijn onder meer: slapstick comedy, screwball comedy, musical, melodrama, gangsterfilm, western, horror, science fiction plus genres die pas veel recenter, in het tijdperk van de blockbuster, tot hun grootste bloei zijn gekomen: de action movie, de superheldenverfilming, de mind-game film, fantasy, en hedendaagse (high school / romantische) comedy.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de behandelde filmgenres

  • is de student in staat de behandelde genres historisch te situeren, zowel klassiek als meer contemporain

  • heeft de student kennis van en inzicht in zowel de voornaamste debatten over genres als de belangrijkste narratieve conventies van die genres

  • is de student in staat deze kennis in eigen woorden te reproduceren aan de hand van een aantal gestuurde vragen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

2 × 13 uur colleges
Te bestuderen teksten en te bekijken films: 100 uur
Voorbereiden en maken van tentamens: 10 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: midtermtentamen (50%) en eindtentamen (50%). Een onvoldoende is te compenseren.

Herkansing: Schriftelijke tentamen (100%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
dr. P.W.J. Verstraten

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail