Prospectus

nl en

Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting

Course
2014-2015

Toegangseisen

literatuurgeschiedenis.nl wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

In deze cursus maken studenten in een reeks hoorcolleges kennis met de boeiende literaire cultuur van de Nederlandse Republiek en krijgen ze meer inzicht in stromingen (Humanisme, neo-stoïcisme, Renaissance, Frans-klassicisme, spinozisme, Verlichting) en genres (tragedie, komedie, satire (hekeldicht), petrarkisme, sonnetten, emblematiek, funeraire poëzie, reisteksten, heldinnenbrieven e.v.a.). Tijdens werkcolleges staan primaire teksten uit de periode 1550-1750 centraal en leren studenten die teksten vanuit eigentijds perspectief te analyseren en betekenis te geven. Wekelijks wordt hier naar aanleiding van die teksten in kleine kring een aantal praktische opdrachten besproken. Van de studenten wordt zeer actieve deelname aan de werkcolleges verwacht. Ook zullen ze één renaissancegedicht moeten leren declameren.

Leerdoelen

 • Deelnemers doen ervaring op met het lezen, analyseren en interpreteren van vroegmodern(e) poëzie en proza.

 • Ze vergroten hun kennis van en inzicht in stromingen en genres binnen de vroegmoderne literaire cultuur.

 • Studenten leren gotisch schrift te lezen en een vroegmodern gedicht te presenteren.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

140 uur

 • 26 uur college (13 × 2)

 • 26 uur voorbereiding van de colleges.

 • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, voorbereiding tentamen en tentamen (2 uur).

Toetsing

Actieve deelname aan de werkcolleges inclusief declamatie van een gedicht (20%). Schriftelijk tentamen in juni met tien essayvragen (80%).

Het tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Via Blackboard wisselen studenten en docent voortdurend informatie uit. Alle powerpointpresentaties verschijnen in het weekoverzicht.

Literatuur

Een leeslijst van primaire werken (boeken, zelf aan te schaffen) en een aantal artikelen (beschikbaar in elektronische vorm via het web), onder andere:

 • P.C. Hooft: Geeraerdt van Velsen & Baeto of Oorsprong der Hollanderen. Editie H. Duits. Amsterdam, 2005. Deltareeks (verkrijgbaar in boekhandel en bibliotheek; hiervan is Geeraerdt van Velsen verplichte leesstof).

 • G.A. Bredero, Den spaanschen Brabander. Editie E.K. Grootes. Amsterdam, 1999. Deltareeks (verkrijgbaar in boekhandel en bibliotheek; alleen het eerste bedrijf is tentamenstof).

 • Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel. Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1994 (Alfareeks; verkrijgbaar in boekhandel en bibliotheek). Of de editie in de dbnl, maar die is niet zo uitgebreid.

 • Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Inl. Vibeke Roeper. Amsterdam, 2001 (of latere druk) (verkrijgbaar in de boekhandel).

 • Guida Joseph, Gustav Schwab & J.K. van den Brink, Griekse mythen & sagen. Utrecht, 2014 (ook als e-book).

De volledige leeslijst wordt ruim voor aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. Olga van Marion, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 202c) – o.van.marion@hum.leidenuniv.nl – 071-5272128.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Het e-mail adres is ndd@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.
Deze cursus sluit inhoudelijk aan bij het kerncurriculumvak Inleiding Literatuurwetenschap uit het eerste semester.